TORSDAGSKLUBBEN

I oktober 2007 så Torsdagsklubben dagens lys. Tanken er å drive med forskjelleige aktiviteter innen lokalhistorie, og dessuten formidling på museet.

Torsdadsklubben ledes av Karl Ole Engen (69891331/95061233). Det holdes møte kl 10 den andre torsdag i hver måned.

Torsdagsklubben holder på med

innsamling og registrering av bilder, film og lydbånd
arkivering
ideer til utstilling i nybygg
strikkeklubb som holder på med store trekantede sjal som var vanlig på 1800 tallet
intervju med eldre folk
"da vi var små" – skrive ned egne minner
bake brød
restaurere hestevogn
lage hjemmeside for Historielaget
sosialt samvær
Torsdagsklubben har møte hver andre torsdag i måneden på Folkenborg kl 10.00

torsdagsklubben  torsdagsklubben  torsdagsklubben