Kontaktinformasjon

Telefon: 69 89 88 55 (kontor på museet)

E-mail: post@eidsberghistorielag.no

Styret og komiteer i 2012 består av følgende personer:

Formann:

Unni Gangnæs, Opsahlåsen 3, 1850 Mysen. tlf. 69891077.

Mob. 91835004

e-mail: ugangnae@online.no

Sekretær:

August Kleven, Stasjonsvn. 620, 1880 Eidsberg.

Tlf. 69894116, Mob. 99729854

Kasserer:

Jorun Westerby, Jernbanegt. 4, 1850 Mysen.

Tlf. 69891127, Mob: 92482308

e-mail: jorwes@online.no

Nestformann:

Arne Moberg, Lillebyvn. 160, 1850 Mysen.

Tlf.69892736, Mob. 90844049

e-mail: arne-mob@online.no

Styremedlemmer:

Liv Molstad Johansen, Trømborgvn. 844, 1880 Eidsberg.

Tlf. 69897123 Mob: 90096451

Linda Engen, Vardevn. 44, 1850 Mysen.

Tlf: 69892691, Mob: 97481901

Halvor J.Kolshus, Bråveien 16, 1880 Eidsberg.

Tlf. 69897003, Mob:41404560

e-mail: hjk25@hotmail.com

Kommunens representant:

Morten Stangeland, Kirkåsveien 60, 1850 Mysen.

Mob: 481 71 024

e-mail: mos2011@live.no

Arvid Kolstad, Storgt. 38, 1850 Mysen.

Tlf. 69892441, Mob: 90654605

e-mail: arvi-kol@online.no

Varamedlemmer

Leif Karlstad, Sviuvn. 4, 1880 Eidsberg.

Tlf: 69897192, Mob: 92227499

e-mail: l-harrka@online.no

Berit Brevik ,Skaltorpvn.279, 1880 Eidsberg.

Tlf.69891278, Mob: 97064157

e-mail: brebis@live.no

Thormod Næringsrud, Askimveien 508, 1859 Slitu.

Mob: 91356344

e-mail: thormodn@gmail.com

Ledere i komitéene:

Skoledagskomiteen: Bygdedagskomiteen: Festkomiteen:

Øivind Duserud Hilde Lauvland Liv Molstad Johansen

Komite "Før Jul på museet": Dugnadskomiten: Tur komiteen:

Hilde Lauvland Arne Moberg Unni Gangnæs

På gjenngrodde stier: Slektsgranskningsgruppa: Bygdebokkomiten

Nils Johan Undrum Kjell Frankrig Eva Svendstad

Redaksjonskomite "Haakon":

Jorun Garseg