REGISTRERING AV GAMLE BILDER

Gruppa består av Arvid Kolstad (90654605), John Sævik (69892333/41429467) og Thormod Næringsrud (91356344), som tar imot gamle bilder fra Eidsberg for scanning, beskrivelse, digital registrering og arkivering. Arkivet består etter hvert av mange hundre gamle bilder, som vil være bevart for ettertiden. Bildene legges inn med beskrivende tekst som siden kan benyttes til å søke på for å gjenfinne bildene.

Gruppa møtes og kan treffes

hver tirsdag kl 10-12 i annen etasje på Kirkebylåven

og tar da imot og digitaliserer bilder fra publikum.

Et langsiktig mål er å gjøre bildene tilgjengelig på Eidsberg historielags WEB-sider.

De som måtte være i besittelse av gamle bilder av almen interesse oppfordres til å ta kontakt med gruppa for å få bildene registrert og arkivert. Bildene leveres selvsagt tilbake etter bruk. Eieren kan også reservere seg mot at bildene blir benyttet til andre formål.

Ta med deg gamle bilder og kom til museet !

Gamle bilder vil alltid være av interesse !