KULTURMINNER

Fra 2006 og til 2008 har Eidsberg Historielag lagt ned et stort arbeid i å registrere kulturminner. Vi er stolte av bidraget vi har gitt. Eidsberg kommune er en av de første, kanskje den første i landet som har fått inn kulturminner på søkbart kart.
Nå kan vi gjøre oss kjent med flere hundre kulturminner i Eidsberg. De er å finne på et søkbart kart under Eidsberg kommunes hjemmeside. Du kan klikke deg inn på www.eidsberg.kommune.no lest først bruksanvisningen under "Kulturminne kart".

Mange av historielagets medlemmer har hjulpet kommunen, og har gått med moderne verktøy som G.P.S. og registrert gamle boplasser, gravhauger, setrer selv om det var bare steinrøys igjen. I tillegg er det også tatt bilder på stedet.

Nærmere 400 kulturminner er plottet inn.

Kjell Undrum har også skrevet en historie om stedet, og om menneskene som levde der. Ola Wergeland Krog har laget kartet, og tilrettelagt opplysningene og gjort dem søkbare. Det er også lagd en del navnskilter av tre som er plassert på stedene hvor de hører hjemme.
Det er av stor verdi å ta vare på kulturminnene før de forsvinner. Mesteparten av Fjella er registrert, og vi fortsetter med registreringen. Det er en del igjen, særlig i Trømborg.

11 jan. 2010 var en del av lagets medlemmer tilstede på en tilstelning på Heggen hvor de ble behørig rost av ordfører K. J. Herland.