Styret og komiteer

Styret for Eidsberg Historielag 2019:

Leder: Dag Mysen 

Nestleder: Johanne Hersleth Holsen 

Kasserer: Reidar Olsen 

Sekretær: August Kleven 

Styremedlem: Helga Frøyset   

Styremedlem: Thorild Nordby Jahren 

Styremedlem: June Granberg

Varamedlemmer: Edvard Moen, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien


Medlemmer av Bygdebokkomiteen pr. 23. april 2019

Reidar Olsen, leder
Hans Bjørnstad
Reidun Skaug
Jørn Holene
Anne Sofie Øiestad
Jorun Westerby, bilderegistreringsgruppa
Dag Mysen, leder Eidsberg Historielag


Medlemmer av Haakon-redaksjonen i  2019

Halvor Johan Kolshus

Dag Mysen

Eldbjørg Skaug

Øivind Gryteland

Kjell-Harry Olausen