Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Årsmøtet for 2016 ble holdt torsdag 31. mars 2016.
Styret og komiteene består av følgende personer: 

Formann:
Halvor J. Kolshus, Bråveien 16, 1880 Eidsberg.
Tlf.: 69897003, Mob.: 41404560
e-Mail: hjk25@hotmail.com

Nestformann:
Liv Molstad Johansen, Trømborgvn. 844, 1880 Eidsberg
Tlf.: 69897123, Mob.: 90096451

Sekretær:
August Kleven, Smedgaten 32 C, 1850 Mysen
Mob.: 99729854
e-Mail: augustkleven@online.no

Kasserer:
Reidar Olsen, Svennebyveien 113, 1880 Eidsberg
Tlf.: 69896825
e-Mail: reidaols@online.no

Regnskapsfører:
Eidsberg herreds regnskapslag
Kontaktperson i styret: Kasserer

Styremedlemmer:
Helga Frøyset, Kløntorpveien 74, 1850 Mysen
Tlf.: 69891292, Mob.: 41311292
e-Mail: halgakf@hotmail.com

Leif Karlstad, Sviuvn. 4, 1880 Eidsberg.
Tlf.: 69897192, Mob.: 92227499
e-Mail: l-harrka@online.no

Thormod Næringsrud, Pilestredet Park 28, 0176 OSLO
Mob.: 91356344
e-Mail: thormodn@gmail.com


Kommunens representanter:
Styremedlem: Ikke oppnevnt.

Varamann:  Ikke oppnevnt.

Varamedlemmer i styret
Nils Johan Undrum, Slittungveien 15, 1889 Slitu
Mob.: 90144706
e-Mail: nundrum@online.no

Annvor Aasgaard Glomsrud, Glomsrudveien 98, 1880 Eidsberg
Mob.: 95152776
e-Mail: annvorsg@hotmail.com

Jostein Flåøien, Platåveien 2, 1850 Mysen                                                             
Tlf.: 69892602, Mob.: 91121028Revisorer: 
 Hans Bjørnstad
 Johanne Hersleth Holsen
 Varamedlem: Bjørg Ruud

Valgkomite: 
  Signe Grønvik
  Aud Larsen Berge
  Odd Ivar Dybvik

Medlemmer i styret for Stiftelsen Folkenborg museum oppnevnt av Eidsberg historielag:
Styremedlemmer:
- Halvor Johan Kolshus
- Einar Antonsen
- Øistein Heen

Varamedlemmer:
- Unni Gangnæs
- Jorun Westerby
- Thor Nilsen

Ledere i øvrige komiteer:

Skoledagskomiteen:
- Odd Ivar Dypvik
- Marit Lundeby
- Liv Stadshaug
- Øistein Heen
- Halvor Kolshus

Torsdagsklubben:
- leder August Kleven

Bygdedagskomiteen: 
 - Tollof Dahl
- Åse Høitomt
- Torill Hauger
- Ida Langeland
- Leif Karlstad
- Aud Berge
- Tore Lund

Festkomiteen:
- Liv Molstad Johansen, Mob.:  90096451 
- Linda Engen
- Jorun Westerby
- Eva Svendstad

Komite "Før Jul på museet": 
- Hilde Lauvland, Mob.: 97799972 

Dugnadskomiten: 
 -  Arne Moberg, Mob.:  90844049 

Tur komiteen:
 - Unni Gangnæs, Mob:   91835004 

Kulturminnekomiteen På gjengrodde stier: 
-  Nils Johan Undrum, Mob.: 90144706 
- Kjell Ulfsby
- Roy Vollebekk
- Jan Johansen
- Øivind Larsen
- Kjell Frankrig

Slektsgranskningsgruppa: 
- Kjell Frankrig, Mob.: 93423171 
- Øivind Larsen

Billedregisteringkomiteen:
- Jorun Westerby
- Thormod Næringrud
- John Sævik
- Arvid Kolstad
- Tove Krokeide

Bygdebokkomiten:
- Unni Gangnæs,  Mob. 91835004
- Eva Svendstad
- Liv Molstad Johansen
- Leif Karlstad
- Hans Bjørnstad
- Jorun Westerby
- Anne Sofie Øiestad
- bygdebokforfatter Rønnaug Wergeland Krog

Redaksjonskomite "Haakon":
- Jorun Garseg, Mob: 41524856
- Eldbjørg Skaug
- Inger Solheim
- Jorun Westerby
- Dag Mysen
- Karl Ole Engen
- Halvor Kolshus


Møtekomiteen:
- Liv Molstad Johansen
- Linda Engen
- Arvid Kolstad
- Morten Stangeland
- Helga Frøyset
- Inger Solheim
- Unni Karlstad

Museumsledelsens koordinator:
- Hilde Lauvland

Komiteene supplerer seg selv ved behov.

Send dette via e-postBlogg dette!Del på TwitterDel på FacebookDel på Pinterest