HØYDEPUNKTERUnni Gangnæs gjenvalgt som formann i Eidsberg Hiatorielag.


Eidsberg Historielags Årsmøte ble avviklet på Folkenborg Museum torsdag før Palmesøndag. Behandlingen av Årsmøtesakene gikk greit unna og viste et særledes aktivt tilbakelagt år for Eidsberg Historielag. Unni gangnæs ble gjenvalgt som formann. Liv Molstad Johansen valgt som ny nestformann. Øvrige medlemmer ble gjenvalgt på August Kleven, Jorun Westerby, Halvor Kolshus, Linda Engen og Arvid Kolstad. Gjenvalg på vara-medlemmene Thormod Næringsrud, Berit Brevik og Leif Karlstad.

Liv Molstad Johansen ble valgt til ny nestformann og Unni Gangnæs gjenvalgt som formann.


<<Slektgranskergruppa>> får årlig mange forespørsler over telefon og e-post om assistanse fra folk som håper på å finne sine røtter i Eidsbergbygda. Hyggelig da å kunne gi god og adekvat hjelp. Siden det er blitt så vanlig å søke i kirkebøkene på internett forsøker nys slektsgranskere -etter litt innføring- å finne sine forfedre på egen hånd.

<<Kulturminnekomiteen>> og gruppa <<På gjengrodde stier>> arbeider med å registrere gamle kulturminner, som husmannsplasser, stuer, veier, bruer, sager, møller og annet som er viktig å få registrert slik at senere generasjoner kan få vite om hvor folk bodde og hvordan de levde i ganle dager. 165 plasser er registrert og dokumentert i heftet <<Øst i kroken>>. i 2011 ble det videre registrert 53 plasser og i 2012 ytterligere 74. Nå har gruppa anskaffet utstyr som setter dem i stand til å merke alle skiltene med logoen til Eidsberg Historielag. Så vet alle turgåere at det er Historielaget som står bak dette viktige arbeidet. Arbeidet ute i marken foregår vår, sommer og høst. Vinteren brukes til å skrive ned det man vet og legge bilder til det skriftlige stoffet. Så blir det lagt ut på nettet slik at alle interesserte kan sitte hjemme med dataen og se på kart og lese om plassene. 

<<Bygdebok-komiteen>> hadde også lagt fram sin Årsrapport. Nåværende forfatter av Gårdshistoriene i Eidsberg, Rønnaug Wergwland Krog arbeider nå med bind nr. 7 som omhandler Trømborg krets. Historielagets styre ser frem til utgivelsen av denne med stor og utålmodig forventning. 

Styrets egen årsberetning var omfattende og synliggjorde at aktivitetsnivået er høyt. Et av de store løftene i 2012 var <<Minnemarkeringen for sogneprest Jacob Nicolaj Wilse>> i Eidsberg kirke den 23.05. Bladet <<Haakon>> er blitt en stor sucess for Historielaget og selger godt. Redaksjonskomiteen arbeider allerede med blad nr. 6 for høsten 2013. Historielagets medlemmer bistår ved Folkenborg Museeums arrangementer og det registreres som positivt at museets besøkstall er økende. Lagets sommerturer er etterspurte. Turen i august til Telemarkskanalen og Dalen Hotell talte 51 deltakere og ble en opplevelsestur av de sjeldne. Dag Mysen holt foredraget under årets årsmøte.

Årsmøtet ble avsluttet med et foredrag av Dag Mysen med temaet <<Formannskapsloven av 1837 og utviklingen av lokaldemokratiet i Eidsberg frem til vår egen tid>>. På et gjenomarbeidet og utrolig interessant histotisk tilbakeblikk knyttet opp mot refleksjoner over dagens politiske utfordringer for kommunene.Ref: Unni Gangnæs.
Foto: Arvid Kolstad.