Årsmøtet i Eidsberg Historielag torsdag den 19 april 2018

Leder: Dag Mysen

Nestleder: Velges av styret.

Styremedlemmer: Reidar Olsen, August Kleven, Helga Frøyset , Johanne Hersleth Holsen, Thorild Nordby Jahren og Nils Johan Undrum 

Styret velger selv kasserer og sekretær.

Varamedlemmer: June Granberg, Annvor Aasgaard Glomsrud og Jostein Flåøien.Revisorer. Hans Bjørnstad, Bjørg Ruud varamedlem: Svein Paulshus. Valgkomite. Signe Grønvik, Jorun Westerby og Tollof Dahl.Stiftelsen Folkenborg Museum.Styremedlemmer. Halvor Johan Kolshus 

Ikke på valg
Einar Antonsen, gjenvalg
Øistein Heen, gjenvalg

Varamedlemmer.:

1. Unni Gangnæs, gjenvalg

2. Jorun Westerby, gjenvalg

3. Thor Nilsen, gjenvalg