Møteprogram 1. halvår 2020.

09.01.20  Torsdagsklubb

21.01.20  Styremøte

13.02.20  Torsdagsklubb

18.02 20  Styremøte

23.02.20  «Bursdagsfest»

12.03.20  Torsdagsklubb

15.03.20  Sabotasjen mot jernbanen 15 mars 1945

17.03.20  Styremøte

 23.03.20 Årsmøte i Østfold Historielag

16.04.20  Torsdagsklubb

19.04.20  Krigsdager i Østfold ved Per Hernes

21.04.20  Styremøte

23.04.20  Årsmøte

14.05.20  Torsdagsklubb

19.05.20  Styremøte

03.06.20  Gammelt gårdsarbeide  (skoledagen)

04.06.20  Gammelt gårdsarbeide  (skoledagen)

11.06.20  Torsdagsklubb 

14/21.06.20 Asbjærn Hjorthaug

16.06.20  Styremøte.

Styremøter  kl. 16.30 -18.30
Torsdagsklubben  kl. 10.00 – 12.00  

Dag Mysen takket av Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter,
9. DESEMBER 2018