.

Dag Mysen takket av Rønnaug Wergeland Krog, bygdebokforfatter,
9. DESEMBER 2018