REDAKSJONSKOMITEEN FOR HAAKON"Haakon" er er lokalhistorisk tidskrift som Eidsberg Historielag har utgitt hvert år siden 2008.. På underliggende sider ligger det en innholdsoversikt over hvert hefte. 


Haakon-redaksjonen består av:

Dag Mysen, leder

Halvor Johan Kolshus

Øivind Gryteland

Eldbjørg Skaug

Kjell-Harry Olausen

Vi tar gjerne imot ideer til stoff. Vi er avhengige av innspill fra publikum. Kontakt Halvor Johan Kolshus (tlf: 41404560), eller Dag Mysen (tlf: 41434466).