2013

Historielagets aktiviteter 1. halvår 2013

Dato Klokka Emne Sted
10.01 1000 Torsdagsklubben Kirkebylåven
07.02 1900 Slektegranskergruppa Kontor Kirkebylåven
14.02 1000 Torsdagsklubben Kirkebylåven
07.03 1900 Slektegranskergruppa Kontor Kirkebylåven
14.03 1000 Torsdagsklubben Kirkebylåven
21.03 1900 Årsmøte m/fordrag Dag Mysen Kirkebylåven
04.04 1900 Slektsgranskergruppa Kontor Kirkebylåven
11.04 1000 Torsdagsklubben Kirkebylåven
21.04 1900 Temamøte m/prof. Tom Schmidt Kirkebylåven
02.05 1900 Slektsgranskergruppa Kontor Kirkebylåven
17.05 17. mai feiring Folkenborg
23.05 1830 Wilse-konsert Eidsberg kirke
24.05 Kulturaften m/tildeling av Wilse-medaljen
06.06 1900 Slektsgranskergruppa Kontor Kirkebylåven

Kontor Kirkebylåven