2010

EIDSBERG HISTORIELAG 90 ÅRS JUBILEUM.


eidsberg historielag 90 år  eidsberg historielag 90 år  eidsberg historielag 90 år
Æresmedlemmer: Thor Høytomt, Karl Ole Engen og Kjell Undrum.      Wilhelm Molberg Nilssen og Prost Elisabet Yrwing Guthus                Varaordfører Einar Antonsen hilser fra Eidsberg kommune.

Eidsberg Historielag som ble stiftet 23.februar 1920 hadde invitert sine medlemmer til jubileumsfest på Kirkeby grendehus lørdag 20. november. Med inviterte gjester var det 102 feststemte deltagere som inntok det vakkert pyntede grendehuset denne kvelden. En stor begivenhet for Østfolds eldste historielag det å kunne feire sine 90 år med aktivt historisk markarbeid til nytte for hele bygda. Gjestene strømmet til i den mørke, lett snekledde novemberkvelden og ble hilst velkommen av medlemmer fra dagens lokallagsstyre. Initiativtager til stiftelsen i 1920 var den kjente lokalhistorikeren og oldsakssamleren, postmester Nils Bjørn Nilssen.

Ekstra gledelig var det da vi blant gjestene fant Wilhelm Molberg Nilssen fra Lillehammer, sønn av postmester Nils Bjørn Nilssen og selv flere år eldre enn jubilanten Eidsberg Historielag.

Under jubileumsmiddagen ble vi servert av flinke unge medlemmer fra Heen 4-H. Musikkledsagelsen ved pianoet ble ivaretatt av den unge Eidsberggutten, Preben Skadsheim som i tillegg underholdt oss med solosang i løpet av middagen. Et av styremedlemmene i historielaget hadde oppdraget som toastmaster.

Fra Eidsberg kommune hilste vara-ordfører Einar Antonsen som også overrakte jubilanten en velkommen gave. Han betonte særlig Eidsberg historielags betydning som kulturbærer for bygda. Østfold Historielag ved Reidar Kjølberg hilste og overrakte blomster. Han berømmet historielaget for innsatsen gjennom 90 år og vektla særlig historielagenes plass i Østfolds rike kulturliv. Bestyrer ved Folkenborg Museum, Bjørn Høie overrakte også blomster og takket historielaget for den store støtten gjennom årene, ikke minst med det nye museums - og administrasjonsbygget. Hilsner og gaver kom også fra de øvrige gjester fra inviterte lokallag i Indre Østfold.

Wilhelm Molberg Nilssen vakte begeistring ved sin hilsningstale. En levende engasjert og kunnskapsrik mann som bidro med mange minner fra sin barndoms-og ungdomstid i Mysen. Ikke minst, kunnskap om kjente personer i bygda som for lengst er borte. Han høstet stående applaus for sin tale, takket for dette og sa muntert at han gjerne kom tilbake ved 100-års jubileet.

Tidligere leder i historielaget, Thor Høitomt leste sin beretning om Eidsberg Historielag gjennom 90 år. Et verdifullt dokument som er trykket opp i lagets sist utkomne blad "Haakon" .

Eidsberg Historielag hadde blant sine nålevende medlemmer kun et æresmedlem, Olav Mjelde. Tiden var nå overmoden for tre nye fortjente æresmedlemmer. Disse er Karl Ole Engen, Thor Høitomt og Kjell Undrum. Lagets sekretær, August Kleven tildelte og overrakte de totalt overraskede nye æresmedlemmene diplomer og blomster og begrunnet hvorfor denne sjeldne ære tilkommer disse tre menn. De vakre og innrammede diplomene var håndskrevet og laget av Eva Tveter, et av historielagets mange dyktige medlemmer.

Petter Opsahl takket for maten med som vanlig for ham en morsom historie før han også takket kokkene på kjøkkenet og Heen 4 H`s unge servitører for flott innsats.

Etter middagen samlet gjestene seg i salongen til hyggelig samtale mens det etter hvert ble dekket på til kaffe og kaker.

Det ble nærmere midnatt før vertskapet takket farvel til gjestene og ønsket vel hjem. Preben Skadsheim avsluttet en minnerik kveld med solosang ved pianoet. Stor applaus også til ham.

Ref.: Unni Gangnæs
Fotograf: Torer GarsegLåven under bygging.
Historielaget har fått kontorer i den nye låven som er under oppføring.

folkenborg  folkenborg

Låven på Folkenborg er nå ferdig og vi kan bruke kontorene , men den er ikke offisielt åpnet enda.

Det har blitt et flott bygg, med mange funksjoner. Kontorer til personale og historielaget i annen etasje, toaletter og garderobe samt et stort spiserom. Stort arkiv i kjelleren og heis fra kjeller og opp i 3 etasje . Store rom til utstilling, kaffeteria m.m.

Vi gleder oss til åpningen til våren!

Eidsberg Historielag på tur til Røros

røros

Onsdag 4. august startet 47 forvetningsfulle turdeltagere på tur til Røros og det historiske spelet "Elden"Første stopp var ved Norsk skogbruksmuseum og Resturant Forstman deilige rundstykker og kaffe.

Vi måtte videre for vi hadde fått en hyggelig innvitasjon til å besøke gården Seljorde til Sigrid og Kjell Arnbjørn Mysen.Det var en stor og romslig hovedbygning med plass til oss alle.Etter orientering og omvisning i huset,som bugnet av antikk og kunst, ble vi servert kaffe og kringle. Men det var langt igjen til Røros så etter en drøy time måtte vi si takk for oss.

Vel framme på Røros ble vi innstalert på rommene våre, og etter en god middag slappet vi av. Dagen etter fikk vi en guidet tur i Røros,som har mye inntersant å se. Vi fikk god tid til en tur på egenhånd også.

På etter middagendro vi til Brovollen gård, som var barndomshjemmet til Harald Kvithyll .Han hadde også et lite museum som vi fikk se. Det var i det gamle hovedhuset første del var bygd på 1600 tallet,og som var bygd på ved behov.Harald Kvithyll fortalte også om gårdens historie.

Om kvelden så vi spillet Elden, som spilles i Nordens kanskje mest spektaluære scene, slagghaugene i kjernen av verdesarven. Innholdet i spelet er en fortelling om sommer idyll, kameratskap , ungdomelig mot og kjærlighet. Men aller mest om krigens meningsløshet.

Dagen etter var det hjemreise og vel framme på Mysen var vi enige om at turen var vellykket, og at vi må på tur neste år også.