2009

Olsokfeiring i Eidsberg kirke

Onsdag 29 juli 2009 var det kveldsgudstjeneste i Eidsberg kirke ved sogneprest Øystein Sjøli. Etter gudstjenesten vandret deltakerene over til kirkestua,

Hvor forfatter, historiker og tidligere direktør ved Borgarsyssel museum Sven G. Eliassen, snakket om gamle tradisjoner knyttet til frierier og forlovelser i gammeltid. Han fortalte også om olsokfeiringen. Det var også kaffe og vafler å få kjøpt.

I middelalderen var den 29. juli den viktigste kirkefesten. Den markerte Hellige Olavs dødsdag, og denne tradisjonen tar man også vare på i vår tid.

I 1030 falt Olav i slaget på Stiklestad, bare 35 år gammel. Det er ulikebeskrivelser av hva som skjedde med liket etter hans død, men sagnene forteller om underlige hendelser som gjorde at Olav ble erklært hellig allerede året etter.

Han ble snart dyrket over hele Nord-Europa, og til hans ære ble det bygget mange olavskirker. Eidsberg kirke er innviet til St Olav, og over vest- portalen kan vi se en olavsfigur i kleber fra annen del av 1200 tallet. Siden 1930 har olsok vært offisiell flaggdag i Norge.

Det er hyggelig å samles til olsok i Eidsberg kirke. Og disse kveldene har vanligvis vært godt besøkt, dette har vært årlig tradisjon i over 30 år.

Menighetsrådet og historielaget sto for dette arrangementet på olsok kvelden.Høstmøte 19. November 2009

I et forrykende uvær møtte det ca. 30 stk.på fjøstrevet på Folkenborg for å høreSven G.Eliassen kåsere om gamle tradisjoner i romjula.Det ble et innteresant møte,og han ble overrakt et hefte om Thea Foss.


Sven G. Eliassen ble overrakt hefte om Thea Foss

Det ble servert kringle og kaffe.Utlodding var det også med mange fine gevinster.