2006

Steinalderboplasser i Trømborgfjella - vårmøte onsdag 5.april.

Arkeolog Ingrid Fuglestvedt og mastergradsstudent Christian Westli holdt foredrag for 80 interesserte tilhørere om Indre Østfolds steinaldermennesker. De første menneskene som kom til vårt distrikt reiste trolig med skinnbåter fra kontinentet og det var reinsdyrene som trakk disse menneskene nordover etter siste istid. Det er gjort flere prøvestikk i Fjella-traktene og det er funnet avslag av flint, noe som tyder på at det er blitt laget redskaper.

Minnemarkering første våpenslipp i Trømborgfjella- skogstur til Stange varde, søndag 3.september.

13.september i 1944 drønnet et engelsk bombefly inn over Indre Østfold og lyktes med det første våpenslippet i Trømborg fjella. Les mer om dette under overskriften "våpenslipp".

August Kroghs folkeminnesamling – høstmøte torsdag 26. oktober

Olaug Foståas fra Høland Historielag fortalte om August Krogh og hans folkeminnesamling. August Krogh (1850-1944) var fra Krok i Søndre Høland og hadde masse å fortelle fra gammel tid. På 1920 tallet fikk norske folkeminne forskere han til å skrive ned sin kunnskap om folkeliv, gårdsliv, jakt liv i krig og fred.

Disse bildene er tatt under minnemarkeringen for det første våpenslippet i Fjella under 2. verdenskrig. De viser minnetavlen i messing ved Blestjern (1) og Gerda Holm (2) som fikk æren av å avduke den. Hun var gift med nå avdøde flyslippsjef Sigvart Holm.

Opptakten til minnemarkeringen var at Svein Syversen (forfatter av boka "Fjella i Indre Østfold") skjenket bokprisen fra Østfold Historielag til historielagene i Eidsberg, Marker og Rakkestad. Pengene ble øremerket dette minnesmerket som ble avduket i nærheten av Vardemyra ved Blestjern 3. september 2006 under stor deltakelse.

Teksten på minneplaten er som følger:

" Flyslippet skjedde her ved Vardemyra 13. sept. 1944 ca kl 03.00 om natta. Det firemotors bombeflyet kom fra England og ble ført av kaptein Bernt Balchen. Fra flyet ble det sluppet 12 containere med våpen, sprengstoff og ammunisjon.

Leder for flyslippet var Sigvart Holm, Eidsberg, som var sjef for avsnitt 114. I slippgjengen var det omkring 15 mann fra Eidsberg og Rakkestad. De fraktet våpnene og ammunisjonen til gjemmestedet i hula ved vannet Elglabben 500 meter lenger sør. De tomme containerne ble senket i Blestjern."

Minneplaten i messing ble avduket av Gerda Holm som var til stede med sine fire sønner.

Markeringen ved Stange Varde ble en vellykket og verdig minnestund med ordførerkonkurranse, diktlesing og andakt. Et planlagt "fredelig flyslipp" måtte dessverre avlyses på grunn av svært ugunstige værforhold, men en av containerne var ved hjelp av dykker brakt opp på land og kunne vises fram til deltakerne. Hele den dramatiske historien om dette flyslippet kan du lese i Svein Syversens bok om Fjella. Vi anbefaler skogsvandrere å oppsøke stedet som ligger i særdeles vakkert terreng. Her kan man også sette seg ned en stille stund og minnes bygdas brave menn som for 62 år siden våget livet for vår frihet.