EIDSBERG HISTORIELAG

Eidsberg Historielag er et selvstendig lag som er medlem av Østfold Historielag.

vinter på folkenborg  vinter på folkenborg  vinter på folkenborg
Narvestadbygningen på Folkenborg Museum.

STIFTET I1920
Høsten 1918 kom den historieinteresserte postmester Nils Bjørn Nilssen til Mysen. Han ble en pådriver for at Eidsberg historielaget ble startet. Historielaget ble stiftet 23. februar 1920. Postmester Nilssen gjorde mye for å stimulere interessen for slekts- og lokalhistorie.
Han samlet selv en god del stoff til historielaget.

Eidsberg Historielag har til formål å verne om og ta vare på kulturarven i bygda og fremme arbeidet med bygdehistorie og slektshistorisk virksomhet. Laget har i 2012 rundt 260 medlemmer, men har plass til flere.


VIRKSOMHET

I løpet av året er historielaget i aktivitet både på museet og i lokalmiljøet for øvrig. Blant annet feires 17. mai på Folkenborg med bekransning av Håkon Håkonsens bauta. I juni arrangeres bygdedag. Olsok markers ved Eidsberg kirke i samarbeid med Eidsberg menighetsråd.

Eidsbergs7. klassinger får et eget tilbud en dag i året. Denne dagen er temaet "gammelt gårdsarbeid" og elevene får selv være med i arbeidsprosesser, som smiing, slått med ljå, vedkløyving, kostebinding, karding og spinning, lefsebaking, melking av kua og kjerning av smør.


FOLKENBORG MUSEUM
Folkenborg museum er skilt ut fra Eidsberg Historielag som en egen stiftelse, som er en del av Østfoldmuseene
http://ostfoldmuseene.no/museene/folkenborg_museum/

Eidsberg historielag samarbeider nært med Folkenborg museum om flere aktiviteter. Dessuten har historielaget sine kontorer i lokalene til Folkenborg museum.

vinter på folkenborg  vinter på folkenborg

BLI MEDLEM
Medlemmene får tilsendt "Medlemskontakten" tre ganger i året, vår, sommer og høst med orientering om aktivitene, og "Østfold Historielags medlemsblad" som formidler informasjon om de andre historielag og museer i vårt fylke.

Kontoret til Eidsberg Historielag er i annen etasje i Kirkebylåven, inngang Glasshuset.
Adressen er:
Narvestadveien 7
1850 Mysen

Vi har kontortid hver tirsdag fra kl. 10.00-12.00